Oddział PZHGP 0452 Mińsk Mazowiecki

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


NOWA SEKCJA

W dniu 11.11.20 na wniosek 27 hodowców  Zarząd PZHGP MIŃSK MAZOWIECKI powołał nową sekcję STOCZEK ŁUKOWSKI oraz punkt wkładań, stosunkiem głosów 4 DO 3

Dziękuję jednocześnie prezesom sekcji Cegłów i Stanisławów za przekazanie w ramach koleżeństwa nowej sekcji po jednym delegacie ze swojej puli na Zebranie Walne Oddziału

Uchwała Zarządu

          W dniu 25.08.2020r. Zarząd Oddziału 0452 Mińsk Mazowiecki na podstawie Rozdziału XII pkt.6 oraz Rozdziału XV załącznik nr.1 pkt.9 ppkt.e Regulaminu Lotowo-zegarowego PZHGP podjął uchwałę o odrzuceniu wyniku gołębia z pozycji nr.1 o nr.rodowym obrączki PL-0452-20-13078. Gołąb ten został skonstatowany z wyprzedzeniem ok.25 minut przed drugim gołębiem oddziału na dystansie 130 km z miejscowości Gąbin, lotu nr. II gołębi młodych. Uważamy jako Zarząd, że wynik ten jest nierealny w warunkach jakie istniały w dniu lotu.


GODZINY OTWIERANIA ZEGARÓW

LOTY 100km -400km W DNIU PRZYLOTU GODZ. 17.00

LOTY 400km -600km W DNIU PRZYLOTU GODZ. 20.00

LOTY POWYŻEJ 600 km  PO INFORMACJI Z OKRĘGU WARSZAWA( ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEGO ODDZIAŁU)

JEŻELI BĘDZIE KONIECZNOŚĆ ZMIANY GODZINY OTWARCIA ZEGARÓW, POJAWI SIĘ INFORMACJA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 


WYKAZ OBRĄCZEK 2020

SEKCJA CEGŁÓW 6001-10400

SEKCJA MIŃSK 1-6000 ORAZ 10401-11000 , 13601-14000

SEKCJA STANISŁAWÓW 11001- 13600

EWENTUALNE ZABŁĄKANE GOŁĄBKI PROSZĘ ZGŁASZAĆ DO POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI


Podgląd kamer

Program gDMMS lite. Nazwa GolebieLogin adminHaslo golebie1111SN 4K05DC9PAZ335C4