Oddział PZHGP 0452 Mińsk Mazowiecki

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Zakończenie sezonu 2021

Zakończenie sezonu lotowego 2021 i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 4.12.21 w OSP Stanisławów o godzinie 19.00 Przed zakończeniem oddziału odbędzie się rozdanie nagród sekcji Mińsk i Cegłów, informacje w zarządzie macierzystej sekcji. Z brakiem chętnych na poczęstunek po rozdaniu oddziału , poczęstunek został odwołany .

Nowa Sekcja

Na zebraniu zarządu Oddziału Mińsk Mazowiecki 24.11.21 jednogłośnie powołano nową sekcję oraz punkt wkładań - HALINÓW. Przyjęto również jednogłośnie hodowców z sekcji Kąty Borucza.

Przechodzenie z Oddziału do Oddziału

W związku z dużą ilością zapytań informujemy że w tym roku można zmienić oddział. Powołując się na status PZHGP §10 pt 2 ,ppt.e., który brzmi: Przechodząc do innego Oddziału wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział, do którego przechodzi. Warunkiem uzyskania zgody na przejście jest dokonanie rozliczenia finansowo-rzeczowego w macierzystym Oddziale. Przechodzący nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, z którego odchodzi. Przejście do innego Oddziału może nastąpić raz na 4 lata, w przedostatnim roku kadencji, po sezonie lotowym w miesiącach październik i listopad. Przejście członków z Oddziału który posiada zobowiązania finansowe wobec Okręgu, wymaga uzyskania zgody na przejście od Zarządu Okręgu,

GODZINY OTWIERANIA ZEGARÓW

LOTY 100km -400km W DNIU PRZYLOTU GODZ. 17.00

LOTY 400km -600km W DNIU PRZYLOTU GODZ. 20.00

LOTY POWYŻEJ 600 km  PO INFORMACJI Z OKRĘGU WARSZAWA( ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEGO ODDZIAŁU)

JEŻELI BĘDZIE KONIECZNOŚĆ ZMIANY GODZINY OTWARCIA ZEGARÓW, POJAWI SIĘ INFORMACJA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 


Podgląd kamer

Program gDMMS lite. Nazwa GolebieLogin adminHaslo golebie1111SN 4K05DC9PAZ335C4